неділя, 19 жовтня 2014 р.

Переяславська Рада – міф імперської ідеології


                    

        Ставлення    суспільства до укладення Переяславсько Московського договору між Україною  і Росією три з половиною століття тому є неоднозначним. Ще у далекому 1903 р.,один з найвидатніших українських мислителів М. Грушевський у своїй статті під назвою «250 літ», так охарактеризував міжнародну діяльність гетьмана    Б. Хмельницького перед і після 1654р.: «Він веде переговори з Турцією, Москвою, Волощиною, Семигородом, Швецією, стараючись усякими способами втягнути їх у свою війну з Польщею і залізним перстнем  задушити її.
Чому протягом  ХХ ст. українці призабули ці та інші думки М. Грушевського, які й досі  залишаються актуальними? Чому більшість освічених громадян сучасної України так і не зрозуміли, що «возз’єднавчий» міф про Переяслав був нав’язаний нам ззовні?


Щоб детальніше розглянути ці питання відділ абонемент презентував історико-документальну виставку «Переяславська Рада міф імперської ідеології». На якій представлено праці відомих істориків як В. ЛипинськийД. Дорошенко,
Н. Полонська-Василенко , І Крипякевич. Пишуть на цю тему й сучасні вчені як     О. Субтельний, В. Смолій, В. Сергійчук.

Нового, ще яскравішого забарвлення цей процес набув з виникненням на «уламках» Російської імперії Союзу Радянських Соціалістичних Республік, центральний уряд якого у ставленні до України та її народу не лише перейняв тактику царату, а й «вдосконалив» її методами винищення українців за допомогою розкуркулювання, голодоморів, гулагів та фізичного й духовного вигублення національної еліти вчених, освітян, митців, лікарів, політиків.

Немає коментарів:

Опублікувати коментар