субота, 3 січня 2015 р.

Трагічний, великий і вічний

   

 Поезія Василя Симоненка вийшла з глибин народного життя, з мужностi народу, з його горя i героïчноï боротьби. Не судилося його таланту розкритися повнiстю, але те, що вiн створив, житиме вiчно. І справді, його чесне і щире слово несло людям художню правду про людину і світ, тому й тривожить душу, вчить  любові до рідної землі й поваги до національної історії, а ще - людської гідності, порядності, відповідальності за все, що відбувається довкола. 
     Василь Симоненко належав до когорти  митців, які не боялися говорити правду, не схиляли голови, не корилися владі.
     З метою допомогти усвідомити учнівській та студентській молоді значення творчості Василя Симоненка для української літератури, для визвольного руху України на шляху здобуття незалежності, зрозуміти витоки його творчості, його тематику, ставлення поета до художнього слова як до засобу боротьби із злом і неправдою працівники відділу абонемент презентували виставку-портрет «Трагічний, великий і вічний» до 80 річчя з дня народження митця.

Виставка портрет складається з розділів:
- «Витязь невмирущого слова»
- «Україно, ти моя молитва»


     Художня палiтра поета багатюща. Вiн смiливо випробовував себе в рiзних жанрах. У його творчому доробку є i твори громадянськоï лiрики, й iнтимнi по­езiï. З -пiд пера поета вийшли i дошкульнi сатиричнi епiтафiï, i твори такого улю­бленого народом жанру, як байка. Вiн також писав вiршованi жарти i казки для дiтей. Творчий дiапазон В. Симоненка досить широкий, про що свiдчить i по­езiя, i художня проза, яка представлена на книжковій виставці.
    Його творчiсть давно стала часткою нашого буття, часткою повiтря, яким ми ди­хаємо, i тих ландшафтiв, що нас чарують, i помислiв, якими живемо.Немає коментарів:

Опублікувати коментар