середа, 29 травня 2013 р.Існуючи в суспільстві, людина не може не керуватися певними правилами поведінки, сформульованими в різних соціальних нормах: моралі, звичаях, релігійних постулатах тощо. Найважливіші за своїм змістом і наслідками для особи, держави й суспільства відносини врегульовуються правом, тобто загальнообов’язковими правилами поведінки, які забезпечуються державою.
Права людини торкаються різних аспектів її життя. Вони відрізняються за певними якостями, які не можна не брати до уваги при забезпеченні, охороні й захисті прав.  Залежно від сфери суспільного життя, з якою вони пов'язані, права людини поділяються на фізичні (життєві), особистісні, політичні, соціально-економічні, культурні. З правами людини тісно пов'язані, проте не ототожнюються, права громадянина. Останні торкаються лише тих осіб, на яких поширюється громадянство, тобто особливий зв'язок між людиною і державою. Він полягає у специфічній взаємній відповідальності між ними: держава зобов'язана піклуватися про своїх громадян, хоча б де вони перебували, забезпечувати захист їхніх прав і свобод, а громадяни мають дотримуватися приписів, встановлених державою в інтересах усього суспільства.
29 травня, у відділі абонемент центральної бібліотеки, було презентовано онлайн-перегляд слайдової презентації «Правовий орієнтир», який підготувала  бібліотекар Людмила Дмитрів. Захід проводився для студентів Коледжу Будівництва та Архітектури.
Мета проведення заходу полягала у формуванні у сучасної молоді правової культури громадянина України, що складається передусім зі свідомого ставлення до своїх прав і обов'язків перед суспільством і державою, закріплених у Конституції України, з глибокої поваги до законів і правил людського співжиття, готовності дотримуватися й виконувати закріплені в них вимоги, що виражають волю та інтереси народу, а також у вмінні використовувати теоретичні знання з права в різних життєвих ситуаціях.


Немає коментарів:

Опублікувати коментар